22 maja 2014

Elementy systemu

ELEMENTY SYSTEMU

Poniżej znajdzą Państwo listę standardowych elementów wchodzących w skład każdego systemu sterowego oferowanego przez naszą firmę.

Standardowe elementy systemu sterowania:

 • Tablica sterowa
  Tablica sterowa to centrum systemu sterowania dźwigu – zarządza jego pracą, czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników. Więcej informacji na podstronie TABLICE STEROWE.

 • Tablica wstępna – rozdzielnica
  Tablica wstępna zawiera podstawowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe i nadprądowe systemu sterowego, obwodów oświetlenia kabiny i szybu oraz wentylatora.

 • Kaseta jazd inspekcyjnych
  Kaseta jazd inspekcyjnych umożliwia sterowanie dźwigiem z dachu kabiny podczas przeglądów, napraw oraz kontroli.(zawiera łącznik oświetlenia szybu).

 • Łączniki końcowe i krańcowe
  Łączniki końcowe i krańcowe zabezpieczają elektrycznie dźwig przed jazdą powyżej i poniżej przystanków skrajnych.

 • Odwzorowanie położenia kabiny w szybie
  Czujniki magnetyczne, jak i enkoder szybowy pozwalają systemowi sterowemu na kontrolowanie pozycji kabiny w szybie.

 • Sygnalizator alarmu
  Sygnalizator alarmu pozwala na wezwanie pomocy w przypadku awarii dźwigu, np. wyłączenia napięcia zasilania (filtracja sygnału powiadamiania służb konserwujących).

 • Kasetka do podszybia
  Zawiera elementy wykorzystywane w trakcie naprawy czy konserwacji dźwigu.